Velkommen

BURHOL TRANSPORT AS har offentlig godkjenning for innsamling og transport av produksjonsavfall. Alt avfall blir levert til sorteringsanlegg. Hovedvekten av våre kunder er små entreprenører og byggmestre.

Vi har totalt 80 avfallscontainere, i størrelsene 5m3 og 10m3. Vi leier ut både åpne og lukkede containere.

Kontakt oss for pris.

5 M3

Lav container egnet til jord, stein, takstein eller lignende.

8 M3 – Sertifisert for kranløft

Generelt blandet avfall, eller sortert avfall. Brukes blant annet av byggmestre eller småentreprenører med mye blandet avfall fra byggeplasser.

10 M3 – Åpen

10 M3 – Lukket

Låsbar og lukket container mye brukt i næringslivet. Brukes gjerne til blandet avfall.